Lịch công tác của Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang

Lọc lịch công tác tại đây

Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 15/1/2018
Thứ 3 ngày 16/1/2018
Thứ 4 ngày 17/1/2018
Thứ 5 ngày 18/1/2018
Thứ 6 ngày 19/1/2018
Thứ 7 ngày 20/1/2018
Chủ nhật ngày 21/1/2018